LIAISON - EURIC Vstupná forma

Pri poľnohospodárskych, lesníckych a potravinárskych odvetviach, ktoré čelia veľkým hospodárskym a environmentálnym výzvam, sú rýchlo potrebné inovatívne riešenia. Cieľom tejto súťaže je nájsť a odmeniť najlepšie príklady partnerstva z celej Európy.

Ste súčasťou inovatívnej, inšpirujúcej a prelomovej iniciatívy? (Poľnohospodársky / lesnícky / agro-potravinársky dodávateľský reťazec).

Váš projekt zahŕňaet poznatky a expertízu iných partnerov s vedeckým alebo praktickým pozadím?

Ak je odpoveď áno, prihláste sa do súťaže do 15. marca 2019!

Môžete byť vybraný ako jeden z 15 veľvyslancov vidieckych inovácií a získať medzinárodné uznanie na prestížnom udeľovaní cien v jednom z hlavných európskych miest v novembri 2019.
 
 
 
 

T