Vergoede en niet vergoede werkzaamheden kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst

Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) werkt aan een sterkere arbeidsmarktpositie voor werkenden in de culturele en creatieve sectoren. Daarom krijgen we graag zicht op de tijdsbesteding, vergoede en niet vergoede activiteiten van zelfstandigen/freelancers zoals jij, die werkzaam zijn in het domein van cultuureducatie of cultuurparticipatie en amateurkunst.

Fijn dat je aan deze inventarisatie mee wilt werken! Je antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt.

Question Title

* 1. Binnen welk domein, of welke domeinen voer jij werkzaamheden uit?

 
8% of survey complete.

T