Het MNO wil samen met de NV Medezeggenschap en Board Refreshment onderzoeken hoe de betrokkenheid tussen or en Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht is van profiel, voordracht tot onderling overleg.
We willen inzichtelijk maken welke ontwikkelingen er zijn t.o.v. eerdere onderzoeken, waar er ruimte is voor verbetering en wat we van elkaar kunnen leren.
We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en hebben daarom een aantal vragen voorbereid. Invullen kost wat tijd, maar mocht een vraag niet van toepassing of te lastig zijn sla deze dan over en ga naar de volgende! 

Pagina 5 gaat specifiek over de relatie tussen (c)or en RvC bij een tussenholding (daarvan is sprake als er een moedermaatschappij is die haar invloed uitoefent door 100% aandelenbezit in de dochterondernemingen (of zogenaamde werkmaatschappijen)). 

Dank voor jullie medewerking!

Waar (c)or staat kan ook MR worden gelezen
Waar commissaris staat kan ook toezichthouder gelezen worden
Waar RvC staat kan ook RvT gelezen worden

Question Title

* 1. In welke sector is uw onderneming actief?

Question Title

* 2. In welk land bevindt zich de hoofdzetel van het hoofdkantoor van uw onderneming?

Question Title

* 3. Totaal aantal medewerkers geheel concern?

Question Title

* 4. Aantal medewerkers in Nederland?

Question Title

* 5. Welke rechtsvorm heeft de onderneming waarin de (c)or is ingesteld?

Question Title

* 6. Op welk niveau is de (centrale) ondernemingsraad binnen uw organisatie ingesteld?

Question Title

* 7. Is er sprake van een "Nederland-constructie" in uw concern (Nederlandse subholding aanwezig waaronder de Nederlandse werkmaatschappijen zijn opgehangen)

Question Title

* 9. Hoeveel leden kent het medezeggenschapsorgaan waarvan jij deel uit maakt?

Question Title

* 10. Zouden we je n.a.v. deze enquête contact met je mogen op nemen om eventueel wat 'verdiepende' vragen te kunnen stellen?

T