Enquête

Het college wijst de Cleene Hooge aan als nieuwe plek voor een azc. Veel inwoners hebben gereageerd op dit besluit. Bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, commissie of via mail. We hebben alle zorgen en wensen die we hebben gehoord samengevat in een aantal onderwerpen. Met deze vragenlijst willen we controleren of we alle zorgen en wensen, die voor het vervolg van belang zijn, in beeld hebben.
Tussen 21 november en 10 december kunt u de vragenlijst invullen.

Question Title

* 1. Bent u aanwezig geweest bij een bijeenkomst over het azc in de Cleene Hooge?

 
20% of survey complete.

T