Op zaterdag 21 september organiseren Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, de werkgroep arbeid van de Wiardi Beckman Stichting en het Centrum voor Lokaal Bestuur de bijeenkomst 'De waarde van werk: bestaanszekerheid voor iedereen'. Meer informatie over het programma is hier te vinden. Word jij al enthousiast? Meld je dan via het onderstaande formulier aan! 

Question Title

* 1. Voornaam

Question Title

* 2. Achternaam

Question Title

* 3. Mailadres

Question Title

* 4. Gemeente

Question Title

* 5. Op welke wijze ben je betrokken bij het onderwerp?

Question Title

* 6. Wil je iemand meenemen naar de bijeenkomst?

Question Title

* 7. Wat is de voornaam van de introducé?

Question Title

* 8. Wat is de achternaam van de introducé?

Question Title

* 9. Wat is het mailadres van de introducé?

Question Title

* 10. Uit welke gemeente komt de introducé?

Question Title

* 11. Op welke wijze is de introducé betrokken bij het onderwerp?

Question Title

* 12. Wat wil je uit deze dag halen?

T