INTRODUCTIE

Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek naar de impact van de ziekte van Lyme op het gebruik van gezondheidszorgdiensten, de impact op het werk en de bijhorende kosten en de impact op kwaliteit van leven. Zoals gezegd vragen we u om, éénmalig, bijhorende vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. 

De vragenlijst is anoniem. U hoeft dus nergens uw naam te vermelden. De onderzoekers van de Universiteit Gent zullen de verkregen gegevens vertrouwelijk behandelen. De deelnemers krijgen de garantie dat er geen herkenbare informatie aan derden wordt doorgegeven. De resultaten worden in een algemene vorm gerapporteerd. Het is uiteraard essentieel om alle vragen correct en volledig te beantwoorden.

T