Beste Perenaar

Wij willen meer weten over het voedingspatroon van jou en jouw kind(eren). Hoeveel fruit eten jullie per dag? Wat zit er in de boterhamdoos van jouw kind(eren)? Hoe verloopt jullie eetmoment? Aan de hand van jouw antwoorden, werken we verder aan een gezond Peer.

De enquête duurt ongeveer vijf minuten en je antwoorden zijn volledig anoniem.

Heb je vragen? Stel ze via info@peer.be. Je kan de enquête invullen tot en met 28 februari 2021.

T