Achtergrond vragenlijst

De Inspectie SZW heeft een onderzoek onder wetenschappers op het gebied van intern ongewenst gedrag uitgevoerd (volgens de zgn. Delphi-methode). Welke risicofactoren in de werkomgeving leiden tot een verhoogde kans op intern ongewenst gedrag en welke maatregelen kunnen werkgevers nemen gericht op die risicofactoren? Het gaat daarbij om intern ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie) op het werk tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevenden en medewerkers. En dus niet om agressie en geweld van derden.

De resultaten van het onderzoek naar de stand van de wetenschap intern ongewenst gedrag worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de interventies van de Inspectie SZW.

Verzoek invullen aanvullende vragenlijst

Wij willen u verzoeken om onderstaande vragen in te vullen. Deze vragen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in de praktijk. Welke risicofactoren en maatregelen voor intern ongewenst gedrag komt u als deskundige in de praktijk tegen?

Mede op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst en uw bijdrage gaat ISZW kijken hoe werkgevers, u en andere deskundigen beter ondersteund kunnen worden in de aanpak van intern ongewenst gedrag.
De uitkomsten van deze vragenlijst worden gepresenteerd op de Themabijeenkomst Kerndeskundigen (BA&O, NVvA, NVVK) Arbeidsdiscriminatie op 25 maart a.s.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

T