Moet de kinderbijslag inkomensgerelateerd zijn?

De uitgaven voor kinderbijslagen worden nog steeds vrij homogeen verdeeld over alle inkomensgroepen en belastinguitgaven komen nog steeds vooral ten goede aan de meer begoede gezinnen. Wim Van Lancker, expert sociaal beleid aan de KU Leuven, pleit voor een hervorming van de Vlaamse kinderbijslag om die beter te kunnen laten werken voor mensen met de laagste inkomens. Om de strijd tegen (kinder)armoede aan te gaan, is het nodig op korte termijn de selectiviteit te versterken mits behoud van een universele sokkel: “De beste kinderbijslagsystemen geven ondersteuning aan iedereen, maar geven fors meer aan wie het meer nodig heeft.”

Question Title

* 1. Moet de kinderbijslag inkomensgerelateerd zijn? 

Question Title

* 2. Waarom wel/niet?

Question Title

* 3. Wil je nog iets kwijt?

T