Onderzoek naar aandachtsfunctionarissen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Programma Geweld Hoort Nergens Thuis (een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG).

Sinds 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De KNMG heeft haar meldcode op deze wetswijziging aangepast. Artsen zijn ook gebonden aan de nieuwe KNMG-meldcode. De meldcode helpt professionals bij de signalering en de te nemen stappen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In stap 2 van de meldcode dient de professional advies te vragen aan een deskundige collega en eventueel te overleggen met Veilig Thuis. Stap 2 van de KNMG-meldcode stelt (anoniem) advies vragen aan Veilig Thuis verplicht. Daarnaast (daarvoor of daarna) wordt geadviseerd ook advies aan een deskundig collega te vragen. 

Veel organisaties kiezen ervoor om als deskundige collega een "aandachtsfunctionaris" aan te wijzen. Uit onderzoek blijkt dat een aandachtsfunctionaris een positief effect kan hebben op het werken met de meldcode (Bakker & Oudbier 2015).
 
Wij zijn benieuwd of en hoe organisaties en professionals gebruik maken van aandachtsfunctionarissen.
Graag stellen we u in dit kader een aantal vragen.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. De resultaten worden gebruikt om organisaties te helpen bij de implementatie en uitvoering van de meldcode!
 
Dank voor uw medewerking!
 

Question Title

* 1. Bent u bekend met de met de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

Question Title

* 2. Bent u...

Question Title

* 3. Indien u specialist bent: wat is uw specialisme?

Question Title

* 4. Hoeveel medewerkers heeft uw organisatie ongeveer?

0 500 1000(+)
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Over hoeveel locaties beschikt uw organisatie (ongeveer )? [Vul een getal in. Werkt u voor meerdere organisaties? Geef uw antwoorden dan voor de organisatie waar u het meest werkt.]

0 van 22 beantwoord
 

T