Een aantal mensen in de wijk maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid. Deze enquête betreft een aanvulling op een eerdere enquête. De vragen in deze aanvullende enquête zijn uitsluitend gericht op de hoofdstraat Tijpoort en niet op de straten Eb, Vloed en Springtij. Bij de vragen wordt onderscheid gemaakt tussen de Tijpoort voor de bocht en het gedeelte na de bocht.

Question Title

* 1. Ik ben woonachtig op

Question Title

* 2. Ik ervaar de straat Tijpoort - gedeelte voor de bocht - voor mijzelf als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig
Voetganger
Fietser
Automobilist

Question Title

* 3. Ik ervaar de straat Tijpoort - gedeelte na de bocht - voor mijzelf als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig
Voetganger
Fietser
Automobilist

Question Title

* 4. Ik ervaar de straat Tijpoort - gedeelte voor de bocht - voor mijn kinderen als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig n.v.t.
Voetganger
Fietser
Automobilist

Question Title

* 5. Ik ervaar de straat Tijpoort - gedeelte na de bocht - voor mijn kinderen als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig n.v.t.
Voetganger
Fietser
Automobilist

Question Title

* 6. Ik voel me vooral onveilig in het verkeer (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 7. Als u ergens onveilig hebt ingevuld, welke aspecten spelen - in het gedeelte voor de bocht - een rol?

Question Title

* 8. Als u ergens onveilig hebt ingevuld, welke aspecten spelen - in het gedeelte na de bocht - een rol?

Question Title

* 9. In hoeverre bent u het eens met deze stelling: Er wordt te hard gereden op de Tijpoort - gedeelte voor de bocht

Question Title

* 10. In hoeverre bent u het eens met deze stelling: Er wordt te hard gereden op de Tijpoort - gedeelte na de bocht

Hartelijk dank voor het invullen van deze aanvullende enquête! 
Klik hieronder op "verstuur enquête!"
T