Gelieve de deelname- en selectiecriteria zoals gepreciseerd in artikel 3, § 3 van het reglement op voorhand aandachtig te lezen.
 
De jury wil een onderscheid maken tussen de aanvragen die het best aan de volgende criteria voldoen:
 • Naleving van de aandachtspunten zoals bepaald in bijlage 2 van het reglement van de BelRAI-prijs;
 • Trouw aan de BelRAI-principes (finaliteit en doelstellingen)
 • Originele en/of creatieve benadering qua methodologie;
 • Samenhang en leesbaarheid van de algemene presentatie;
 • Eindwerk met een intrinsieke meerwaarde;
 • Het eindwerk moet betrekking hebben op een van de praktische aspecten van het gebruik/de implementatie/het gebruik van BelRAI of de wetenschappelijke aspecten over zijn ontwikkeling in België.
 • Op het moment dat het eindwerk wordt doorgestuurd naar de jury, op uiterlijk 31 augustus 2023, heeft de kandidaat zijn eindwerk reeds verdedigd en heeft de kandidaat hiervoor minimum 12/20 behaald..
   
  Datum voor het afsluiten van de oproep: 30 november 2022 om middernacht.
   
  Gelieve voor aanvullende informatie contact op te nemen met: belrai@health.fgov.be

  Question Title

  * Naam

  Question Title

  * Voornaam

  Question Title

  * E-mail

  Question Title

  * Telefoonnummer

  Question Title

  * Geboortedatum

  Question Title

  * Beschrijving (motivering, problematiek, uitgangspunt, methodologie)

  Question Title

  * Universiteit - Hogeschool

  Question Title

  * Faculteit - Departement

  Question Title

  * Promotor(en)

  Question Title

  * Declaratie

  T