Inleiding

Bij het woord ‘duurzaam’ denken we al snel aan windmolens, zonnepanelen en huizen isoleren. Maar duurzaamheid is veel meer. Droge zomers en piekbuien vragen om een andere inrichting van de openbare ruimte. Biodiversiteit en gezondheid zijn belangrijk en verdienen de aandacht. Hoe we ons bewegen van a naar b, kan dat duurzamer? Voorkomen we verspilling? Kunnen we meer hergebruiken? 

We zijn als gemeente bezig met duurzaamheid. Ons doel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat houdt in dat onze activiteiten geen negatieve invloed meer hebben op de aarde. We zijn benieuwd hoe u als inwoner van Noordenveld over duurzaamheid denkt. Daarom hebben we deze vragenlijst gemaakt. U kunt deze tot 1 oktober invullen. Dit kan anoniem en duurt ongeveer 10 minuten.

De resultaten van deze enquête delen we in oktober via onze nieuwe website duurzaamnoordenveld.nu

T