Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Wat is uw gezinssamenstelling?

Question Title

* 4. Van welke kerk bent u (doop)lid en/of van welke kerk ontvangt u pastorale steun?

Question Title

* 5. Heeft u ooit verlies van gezondheid (en eventueel werk/inkomen) meegemaakt als gevolg van... (klik aan  hoe vaak)

  0 1 2 3 4 5 >5
Kanker
Ongeval
(Chronische) ziekte

Question Title

* 6. Heeft u ooit een verlies door overlijden meegemaakt van... (klik aan hoe vaak)

  0 1 2 3 4 5 >5
Man of vrouw
Kind
Kindje tijdens of vlak na de zwangerschap
Broer of zus
Vriend of vriendin

Question Title

* 7. Wanneer uw verlies kwam door overlijden, wat was de oorzaak van het overlijden? (klik aan hoe vaak u verlies door deze oorzaak meemaakte)

  0 1 2 3 4 5 >5
Ziekte
Ongeval
Psychisch lijden
Moeder overleed door complicatie/ziekte tijdens zwangerschap of bevalling
Kindje overleed door complicatie/ziekte tijdens zwangerschap of bevalling

Question Title

* 8. Als het verlies plaatsvond door complicaties/ziekte tijdens de zwangerschap, wanneer was dat? (klik aan hoe vaak u verlies door deze oorzaak meemaakte)

  0 1 2 3 4 5 >5
In de eerste drie maanden van de zwangerschap (miskraam)
In de middelste drie maanden van de zwangerschap
In de laatste drie maanden van de zwangerschap
Tijdens of kort na de bevalling

Question Title

* 9. Hoe veel jaar geleden heeft het verlies plaatsgevonden?

0 jaar 5 10 jaar of meer
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Heeft u een beroep gedaan op professionele hulp?

Question Title

* 11. Van wie kreeg u pastorale hulp in het verlies? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 12. Wat is volgens u belangrijk bij pastoraat in verlies? (geef met pijltjes de volgorde aan: 1 = belangrijkst, 8 = minst belangrijk)

Question Title

* 13. Heeft u rondom verlies de pastorale zorg gehad die u nodig had?

Question Title

* 14. Wat heeft u gemist in de pastorale zorg? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 15. Hoelang zou pastorale zorg na verlies moeten duren?

Question Title

* 16. Hoe was voor u de ontvangen steun of het meeleven door gemeenteleden?

Question Title

* 17. Welke dingen zijn belangrijk in onderling meeleven of steunen bij verlies in de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 18. Hoe heeft het verlies uw geloofsleven beïnvloed? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 19. Wat zou u ambtsdragers/pastoraal werkers als advies mee willen geven als het gaat om pastorale zorg bij verlies?

0 van 19 beantwoord
 

T