Question Title

* 1. In ons gezin wordt gebruik gemaakt van één of meerdere smartphones.

Question Title

* 2. Ik heb zelf een smartphone

Question Title

* 3. Ik kan gerust zonder smartphone

Question Title

* 4. Als er kinderen in het gezin zijn, op welke leeftijd zou u uw kind een smartphone geven?

Question Title

* 5. Kinderen kunnen tot hun 16e jaar zonder smartphone

Question Title

* 6. Ik ben goed op de hoogte van de positieve en negatieve mogelijkheden van een smartphone

Question Title

* 7. We hebben in ons gezin duidelijke mondelinge afspraken over het gebruik van de smartphone.
(zoals gebruik onder het eten, bij evt. huiswerk, op zondag)

Question Title

* 8. Deze mondelinge afspraken werken goed

Question Title

* 9. We hebben in ons gezin duidelijke schriftelijke afspraken over het gebruik van de smartphone

Question Title

* 10. Deze schriftelijke afspraken werken goed

Question Title

* 11. We ontvangen graag goede adviezen om afspraken in het gezin te maken over het gebruik van smartphones.
(andere ouders hebben mogelijk al ervaring wat wel en niet goed werkt bij het maken van afspraken)

Question Title

* 12. We maken in ons gezin gebruik van toezicht/filter op de smartphone

Question Title

* 13. Uw antwoord bij vraag 12 is JA, bij NEE gaat u door naar vraag 14. 
Wat gebruikt u om ouderlijk toezicht in te stellen?

Question Title

* 14. Uw antwoord bij vraag 12 is NEE, anders gaat u door naar vraag 15.
Bent u bereid om tijd en energie te steken in het gebruik van ouderlijk toezicht?

Question Title

* 15. Maakt u gebruik van een INTERNET filter?

Question Title

* 16. Is uw antwoord JA bij vraag 15? Van welk filter maakt u gebruik? Bij NEE ga door naar vraag 17.

Question Title

* 17. Een filter of toezicht werkt niet. Steek daar geen energie in.

Question Title

* 18. We willen graag goed advies om een app te kiezen die het smartphone-gebruik kan beheren als ouder(s).
(denk aan het uitzetten tijdens de nachtrust, op zondag, onder het eten, uitschakelen van bepaalde apps)

Question Title

* 19. We willen graag technische hulp bij het instellen van een goed filter/toezicht op onze smartphone(s).

Question Title

* 20. Gewetensvorming is erg belangrijk. Laten we daar gezamenlijk werk van maken binnen onze kerkelijke gemeente.

Question Title

* 21. We willen graag in gesprek met andere ouders over het omgaan met smartphones in het gezin

Question Title

* 22. We willen graag met een groep ouders (oudercollectief) afspraken maken over het gebruik van de smartphones in het gezin. (denk hierbij aan de leeftijd waarop de kinderen een smartphone krijgen, de wijze waarop er mee gekeken wordt of toezicht ingesteld wordt door de ouders)

Question Title

* 23. Er is al zoveel gesproken over social media, smartphone-gebruik en dergelijke. Het heeft allemaal geen effect, dus stop er maar mee. We leven in deze tijd.

Question Title

* 24. Om een bewuste keuze te maken spreekt mij de volgende keuze aan voor mijn kind of kinderen in de leeftijd TOT +/- 15 jaar.

Question Title

* 25. Om een bewuste keuze te maken spreekt mij de volgende keuze aan voor mijn kind of kinderen in de leeftijd VANAF +/- 15 jaar

0 van 25 beantwoord
 

T