Question Title

* In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen?

  Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
Tijdens mijn opleiding heb ik voldoende geleerd om angstige patiënten te kunnen behandelen.
Ik heb aanvullende cursussen gevolgd met betrekking tot angstbehandelingen.
Als een patiënt angstig is verwijs ik naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.
In mijn omgeving zijn voldoende verwijsmogelijkheden voor angstige patiënten.
Er zouden betere vergoedingen/tarieven moeten komen om angstige patiënten te kunnen behandelen in de reguliere praktijk.
Een behandeling onder algehele anesthesie is een goede behandeloptie bij extreem angstige patiënten.
Het is mijn ervaring dat angstige patiënten meer/ernstigere orale problemen hebben dan niet angstige patiënten.
Wanneer er een nieuwe patiënt in de praktijk komt vraag ik altijd naar eventuele angsten en het vermijdingsgedrag.
Ik kies voor extractie als een patiënt een wortelkanaalbehandeling niet aandurft.
Ik gebruik vragenlijsten om de angst van de patiënt in kaart te brengen.
Let op, er is nog 1 pagina!

T