Wil je een bijdrage leveren aan het Event 2022?

Thema: Het nieuwe samenwerken aan programma’s
Op 3 februari 2022 vieren we 10 jaar PGM Open Event. Tijd om allerlei nieuwe perspectieven te verkennen onder de noemer 'Het nieuwe samenwerken aan programma's'! Wat betekent het samenwerken aan opgaven over grenzen van organisaties en culturen heen? Wat betekent dit voor de ontwikkeling van programma's voor de lange termijn transities? Hoe kun jij als programmamanager de spil zijn in een samenwerking en wat is de rol van informeel leiderschap? Hoe maken we gebruik van de mogelijkheden van data en digitalisering? En specifiek: hoe kunnen we opgavegericht samenwerken verder professionaliseren in en tussen organisaties?
Lees meer over de thematiek op onze website.

Invalshoeken
Tijdens het event willen we het thema: ‘het nieuwe samenwerken aan programma's’ belichten vanuit zes invalshoeken:
1 - Samenwerkingsprogramma's
2 - Langetermijn transitieprogramma's
3 - De mens achter de samenwerkende programmamanager
4 - Techniek en programma's
5 - Organiseren rondom opgavegerichte programma's
6 - Samenwerking op het event

Bijdragen
We nodigen je uit om mee te denken en te doen met aansprekende voorbeelden/ideeën rondom programma’s en dit thema. Heb je ideeën voor onderwerpen binnen dit thema, voor sprekers/gasten en/of voorbeelden van cases/producten uit de praktijk, en/of zou je zelf een bijdrage willen leveren, vul dan dit intakeformulier in!

T