Om uw kind aan te melden bij het IJburg College vragen wij u de onderstaande vragenlijst in te vullen. 
Wij nemen de aanmelding in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en wij per e-mail onderstaande documenten
hebben ontvangen:
  • Recente cijferlijst
  • Schoolwisselaarsformulier
  • Presentieoverzicht
  • OKI-doc
 
U kunt de documenten mailen naar leerlingadministratie@ijburgcollege.nl
 
 

Question Title

* 1. Voor welk opleidingsniveau wilt u uw kind aanmelden?

Question Title

* 2. Voor welk leerjaar wilt u uw kind aanmelden?
(wij nemen geen leerlingen aan in het examenjaar)

Question Title

* 3. Op welke school zit uw kind nu?

Question Title

* 4. Wie is daar de contactpersoon?

Question Title

* 5. e-mailadres van de contactpersoon

Question Title

* 6. In welk leerjaar zit de leerling nu?

Question Title

* 7. Op welk niveau werkt de leerling nu?

Question Title

* 8. Is uw kind al eens blijven zitten op het voortgezet onderwijs/huidige school?

Question Title

* 9. Op welke basisschool zat uw kind?

Question Title

* 10. Wat was het basisschooladvies?

Question Title

* 11. persoonsgegevens

Question Title

* 12. Wat is de reden dat de leerling wil wisselen van school?

Question Title

* 13. Wat is de motivatie om te kiezen voor het IJburg College?

T