Via dit formulier kun je je aanmelden voor het webinar ‘Omschakelen? JA! En de financiering dan?’ over het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) van het Nationaal Groenfonds op vrijdag 19 november 2021 van 12:00 tot 13:30 uur.

Na het aanmelden ontvang je uiterlijk maandag 15 november een bevestiging met daarin een link voor deelname aan de bijeenkomst 19 november. Op de dag zelf sturen we je nog een reminder.

Question Title

* 1. Algemene gegevens

Question Title

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is een initiatief van het ministerie van LNV en ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds.

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is een initiatief van het ministerie van LNV en ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds.

T