Vragenlijst voor mensen die behandeld worden/werden met biologische medicatie

Bedankt voor je interesse in deze korte vragenlijst.
Deze vragen zijn ENKEL bedoeld voor mensen die biologische medicatie nemen of genomen hebben.
ReumaNet wil nagaan in hoeverre mensen met reumatische aandoeningen op de hoogte zijn van bepaalde ontwikkelingen op vlak van deze medicatie.
Deze enquête neemt hooguit vijf minuten in beslag. Bedankt voor je tijd.

Op zoek naar meer informatie over reumatische aandoeningen? Bezoek onze website www.reumanet.be


Question Title

* 1. U bent in behandeling met een biologische medicijn. Krijgt u dit toegediend...

Question Title

* 2. Welk geneesmiddel krijgt/kreeg u toegediend?

Question Title

* 3. Bent/Was u tevreden over uw behandeling?

0: ontevreden 100: heel tevreden
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Wilt u uw score onder vraag 3 verduidelijken?

Question Title

* 5. Ervaart/Ervoer u nevenwerkingen?

Question Title

* 6. Werd u altijd behandeld met hetzelfde biologische geneesmiddel?

Question Title

* 7. Indien nee op vraag 6: Werd u goed geïnformeerd bij de omschakeling naar de nieuwe biologische medicatie?

Question Title

* 8. Stilaan komen biosimilaire geneesmiddelen of biosimilars op de markt. Hebt u hier al van gehoord?

Question Title

* 9. Zou u op de hoogte willen gehouden worden over de ontwikkelingen op vlak van biologische medicatie?

Question Title

* 10. Welke aandoening hebt u? Duid aan binnen de juiste leeftijdscategorie.

T