Als mantelzorger komt er veel op u af. Naast de zorg voor uw naaste zijn er vaak ook veel administratieve zaken die geregeld moeten worden. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen in hoeverre u ondersteuning kunt gebruiken bij de administratieve kant van de mantelzorg, van welke mogelijkheden u al gebruik maakt en of u bekend met de bestaande dienstverlening. Het invullen hiervan kost u maximaal 10 minuten.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om te kijken op welke manier we u als mantelzorger op administratief gebied beter kunnen ondersteunen en u zo nodig beter te informeren over de bestaande mogelijkheden.

U kunt de enquête anoniem invullen. Wilt u verder met ons van gedachten wisselen, kunt u onder vraag 11 uw contactgegevens achterlaten. De enquête staat open tot 24 april 2018.

* 1. Heeft u als mantelzorger behoefte aan (extra) ondersteuning bij het uitvoeren van administratieve taken die bij het mantelzorgen komen kijken?

* 2. Zo ja, aan welke ondersteuning denkt u dan? Meerdere antwoorden mogelijk.

* 3. Wie heeft uw voorkeur voor administratieve ondersteuning?
Meerdere antwoorden mogelijk.

* 4. Hoe regelt u op dit moment de administratieve kant van het mantelzorgen?

* 5. In de Hoeksche Waard zijn er diverse instanties die zich richten op de ondersteuning van mantelzorgers. In hoeverre bent u bekend met deze dienstverlening en maakt u er gebruik van? Vink aan wat van toepassing is.

  Ja, ik ben bekend met de dienstverlening van deze organisatie. Nee, ik ben niet bekend met de dienstverlening van deze organisatie. Ja, ik maak gebruik van de dienstverlening van deze organisatie. Nee, ik maak geen gebruik van de dienstverlening van deze organisatie.
Stichting MEE
Kwadraad Maatschappelijk Werk
Bureau Sociaal Raadslieden
Humanitas Thuisadministratie
Formulierenhulp Humanitas ism Bibliotheek Hoeksche Waard
Formulierenhulp Welzijn Hoeksche Waard
Ketenzorg Dementie
Zorgbelang ZHZ
Cavent
Careyn
Zorgwaard
Agathos
Alerimus
Odensehuis Hoeksche Waard
Ouderenadviseurs Gemeenten
Sociaal Makelaar Welzijn Hoeksche Waard
Via eigen zorgverzekering
Informele netwerken, zoals kerken, familie etc. 

* 6. Bij wie verwacht u terecht te kunnen voor de administratieve ondersteuning van mantelzorgers? Meerdere antwoorden mogelijk.

* 7. Op welke manier zou u geïnformeerd willen worden over ontwikkelingen en regelingen in de mantelzorg? Meerdere antwoorden mogelijk.

* 8. Heeft u verder nog opmerkingen of wilt u nog iets anders kwijt? U kunt dit hieronder aangeven.

* 9. Tot slot vragen wij u nog om wat persoonlijke gegevens om een goed beeld te krijgen van de respondenten.

* 10. Leeftijd

* 11. Contactgegevens (niet verplicht).
Wilt u hierover verder met ons van gedachten te wisselen en/of mogen wij u benaderen voor een toelichting? Laat dan hieronder uw contactgegevens achter.

Hartelijk dank voor uw waardevolle bijdrage. De gegevens delen wij anoniem met de gemeenten om te onderzoeken hoe u als mantelzorger nog beter ondersteund en geïnformeerd kunt worden op het gebied van administratieve ondersteuning.

T