Wij verzoeken u deze enquête zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. Wij willen u vragen om op de plekken waar u een bedrag in dient te vullen, dit in hele euro's te doen. Vragenlijsten met enkel een naam en e-mailadres, worden niet meegenomen bij het verzenden van de resultaten.

De vragenlijst is als volgt ingedeeld:

- Algemene gegevens
- Sociale woningbouw
- Vrije sector woningbouw
- Commerciële gronden
- Maatschappelijke voorzieningen
- Datum prijspeil/bijzonderheden

*Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.

Question Title

* Gemeente

Question Title

* Provincie

Question Title

* Naam contactpersoon

Question Title

* Functie contactpersoon

Question Title

* E-mailadres contactpersoon (naar dit adres zal het eindrapport worden verstuurd)

T