Duurzaam Helpman Enquête 2019-2020

Introductie
Duurzaam Helpman is een groep bewoners uit de wijk die elk op hun manier iets bijdragen aan een beter milieu. We vinden het belangrijk om ideeën uit te wisselen en te onderzoeken wat we met elkaar met en voor de wijk kunnen betekenen. Sommige duurzame maatregelen kun je nu eenmaal niet in je eentje organiseren. 

Meer informatie is te vinden op de website van het wijkcomité: www.wijkhelpman.nl
(Onder "Wijkinfo" is een kopje "Duurzaamheid").
 
Voor vragen kunt u ons bereiken op: duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl.

Wat leeft er in de wijk
Graag willen we weten waar bewoners van Helpman aan denken als het gaat om duurzaamheid. Daarom willen wij u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen nagaan wat er leeft aan ideeën en om na te gaan wat er al gerealiseerd is.

Het uiteindelijke doel van Duurzaam Helpman is, om bewoners met eenzelfde vraag of idee bij elkaar te brengen, om zo mogelijk gezamenlijk iets te kunnen ondernemen. Dit omdat we ook echt iets actiefs willen gaan doen om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Daarbij is ook alleen al het delen van uw ideeën en interesses rondom dit thema meer dan welkom.

Question Title

* 1. Voor mij betekent duurzaamheid vooral:
Max. 5 opties aankruisen !!

Question Title

* 2. Doet u zelf al iets aan duurzame maatregelen in huis?

Question Title

* 3. Ik heb interesse in de volgende acties gericht op verduurzaming op wijkniveau:

  Zeer zeker Een beetje   Geen
Car-sharing
Collectief gebruik van zonnepanelen
Meedoen aan leerzame duurzaamheidsactiviteiten voor kinderen
Een openbare moestuin in de buurt
Een gezamenlijke energie-coöperatie voor bijv. een stads-windmolen of zonnepanelen park 
Deelnemen aan een Duurzaam Stadsgesprek in de wijk Helpman
Voorbeelden aanhoren van wijkbewoners die al ervaring hebben opgedaan met verduurzaming
Een "open dag" met een duurzame huizenroute door de wijk

Question Title

* 4. Mijn drijfveren voor Duurzaamheid zijn de volgende:

  Niet belangrijk Enigszins belangrijk Beetje belangrijk Zeer belangrijk
Ik wil graag de wereld in goede staat doorgeven aan mijn (klein-)kinderen
Ik kan gebruik maken van subsidies
Het levert mij geld op
We zullen wel moeten, de overheid dwingt ons er toe
Beperken Klimaatverandering
Mijn buren doen het ook

Question Title

* 5. Mijn grootste duurzaamheidswens voor de buurt is:

Question Title

* 8. Indien ja, mogen we dan uw contactgegevens?
Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door Duurzaam Helpman om u te informeren/te benaderen.

Indien u dit niet wilt, klik dan op Gereed onder de vraag..

0 van 8 beantwoord
 

T