Verkeersveiligheid is een thema dat bij basisscholen hoge prioriteit heeft. Tijdens het in- en uitgaan van de kinderen is het rondom de school vaak een drukte van belang. Kinderen worden met de auto gebracht, lopen en fietsen zelfstandig naar school en treffen elkaar allemaal in de nabije omgeving van de school. Zo ook bij De Swoaistee.
Het vraagt creativiteit, inzet en samenwerking om hier zo mee om te gaan, dat dit allemaal in goede harmonie verloopt. En dat de verkeersveiligheid voor ons allen, maar met name de kinderen niet nadelig wordt beïnvloed.

Om een beeld te krijgen van de situatie bij onze school, vragen wij uw medewerking. Uw antwoorden zijn heel belangrijk. Ten eerste omdat u (wellicht dagelijks) de situatie meemaakt én omdat voor eventuele veranderingen uw medewerking noodzakelijk is.

Een probleem melden

T