Hartelijk dank voor uw interesse in de ENPADE-enquête (Europese ziekte-ervaringsenquête voor patiënten met non-tuberculeuze mycobacteriële (NMT) longziekte in Europa).

Meer informatie kunt u vinden op https://ntmpatientsurvey.eu/nl/

Om te kunnen deelnemen, dient u onze Verklaring inzake Gegevensbescherming te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u de online-enquête invult:
https://ntmpatientsurvey.eu/data-protection-nl
 
 

Question Title

* 1. Gaat u akkoord met de Verklaring inzake Gegevensbescherming?

T