Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête.

Nederland vergrijst, de zorg doet een stapje terug, de eenzaamheid neemt toe maar ook de complexiteit van de samenleving. Kwetsbare senioren dienen daarom tijdig de juiste keuzes te maken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën maar dat is vaak nog niet zo eenvoudig. Er zijn veel producten, diensten en initiatieven speciaal voor de senior ontwikkeld maar hoe raakt men daarvan op de hoogte? Hoe zit het met betrouwbaarheid en komt men daarvoor überhaupt in aanmerking? 

ErinThuis heeft daarom het initiatief genomen een multidisciplinair netwerk op te richten met een grote diversiteit aan bedrijven, organisaties en instellingen die zich met diensten en producten richten op de senior. Het doel van het netwerk is om de zoektocht van de senior te bespoedigen en de doorverwijzing onderling te stimuleren met behulp van 1 loket/aanspreekpunt. 

Uw deelname aan deze enquete is voor ons (en u) van groot belang aangezien we daarmee willen achterhalen of een dergelijk netwerk volgens u van toegevoegde waarde is en zo ja, wat daarbij voor u van belang is.
0 van 21 beantwoord
 

T