Achtergrond & doelstelling

De KNA Leidraden zijn bedoeld als kennisdocumenten of 'best practice'-documenten in aanvulling op het in de KNA omschreven proces. Het gebruik is niet verplicht binnen het toepassen van de KNA en BRL, tenzij het volgen van een of meerdere leidraden verplicht is gesteld in het Programma van Eisen. Vanuit de KNA-protocollen wordt verwezen naar leidraden op plekken waar deze een relevante aanvulling vormen in de praktische toepassing van methoden en technieken en/of inhoudelijke kennis bieden voor de verschillende fasen van een archeologisch onderzoek.

Vanuit SIKB en het CCvD Archeologie is de opdracht gegeven om het gebruik van de KNA Leidraden in de archeologische praktijk te evalueren. 

Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in:
- de mate waarin de huidige KNA Leidraden bekend zijn;
- de behoefte en bereidheid om de KNA Leidraden te gebruiken in de archeologische praktijk;
- de wijze waarop de KNA Leidraden gebruikt worden. 

Op basis van de uitkomsten kan het CCvD gerichter keuzes maken ten aanzien van bestaande en toekomstige leidraden. 

De doelgroepen van deze enquête zijn de KNA-actoren (in brede zin) en beleidsarcheologen. De enquête kost ongeveer 10 tot 15 minuten om in te vullen en staat open tot en met maandag 25 januari 2021. De antwoorden worden anoniem verwerkt. 

Vul de enquête in één keer in, want uw antwoorden worden niet opgeslagen. 

Een overzicht van de KNA Leidraden is te vinden op: https://www.sikb.nl/archeologie/kna-leidraden
Page1 / 25
 
4% of survey complete.

T