Vragenlijst Kindvriendelijke Regio

Lees dit eerst. Dan kan je de vragenlijst sneller invullen.

Door middel van deze vragenlijst willen we weten hoe jij de kind- en jeugdvriendelijkheid van de Beleefregio beoordeelt. De resultaten van de vragenlijsten moeten mee zorgen voor een meer kind- en jeugdvriendelijke regio. Naast jullie bevragen we ook kinderen en jongeren zelf.

Als we spreken over kinderen en jongeren, gaat het over alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de Beleefregio (Geetbets, Linter, Glabbeek, Zoutleeuw, Bekkevoort en Kortenaken). De vragen gaan dus ook over deze ruime regio en niet enkel over jouw gemeente.

Hoe vul je de vragenlijst in?

• Deze vragenlijst is verdeeld in 5 thema’s.
1. Vrije tijd (spel, sport, cultuur en recreatie)
2. Onderwijs en scholen
3. Welzijn en gezondheid
4. Mobiliteit en verkeer
5. Participatie en actorschap van kinderen en jongeren


Op het einde van elk thema, kan je opmerkingen of aanvullingen schrijven over iets wat nog niet aan bod kwam.

Het is niet verplicht alles in te vullen. Vul enkel in wat je weet, waarmee je vertrouwd bent. Je kan ook een thema overslaan.

T