Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027

‘De brandweerzorg in Noord-Holland Noord piept en kraakt.’ Daarom wil de VRNHN de toekomst van de brandweer bestendigen. Daartoe is een 'Meerjarenontwikkelplan Brandweer' opgesteld. In dat ontwikkelplan staat onder meer omschreven dat er ontwikkeling nodig is op het gebied van vakbekwaamheid, paraatheid en beschikbaarheid en dat er geïnvesteerd moet worden in de modernisering. Lees het volledige ontwikkelplan hier.

Graag vernemen wij uw mening over de plannen. Dat kan eenvoudig, snel en vertrouwelijk middels het invullen van onderstaande vragen. 

Question Title

* 1. Bent u op de hoogte van de specifieke voorstellen van de veiligheidsregio om de brandweer te moderniseren en het vakbekwaam houden van vrijwilligers?

Question Title

* 2. Herkent u de omschreven knelpunten (prominente ontwikkelingen) die aanleiding hebben gegeven tot het opstellen van het Meerjarenontwikkelplan?

Question Title

* 3. Zijn deze ontwikkelopgaven op uw post besproken en toegelicht?

Question Title

* 4. Ondersteunt u (of uw post) het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

Question Title

* 5. Wat zijn volgens u de belangrijkste aspecten die verbeterd kunnen worden in het ontwikkelplan?

Question Title

* 6. Zijn de uitkomsten (rode draden) uit de dialoogsessies voldoende uitgewerkt in de plannen?

Question Title

* 7. Hebben de uitkomsten en afspraken vanuit de dialoogsessies al geleid tot resultaat?

Question Title

* 8. Wat voor soort ondersteuning zou u willen zien van het bestuur, c.q. de directie om de ervaren knelpunten op te lossen?

Question Title

* 9. Kennis nemende van de nieuwe plannen wat ziet u dan als grootste uitdaging?

T