Screen Reader Mode Icon
Het verder ontwikkelen van familieparticipatie binnen De Zijlen is van groot belang. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de verwanten van de cliënt, als om de ondersteuning aan de verwanten.

Door de kennis en ervaring van de verwanten van cliënten beter in te zetten en ze te ondersteunen daar waar ze het nodig hebben, verbetert de kwaliteit van de zorg van de cliënt.

Met deze vragenlijst wil de Centrale Medezeggenschapsraad van De Zijlen inventariseren welke behoeften er leven bij verwanten en vertegenwoordigers als het gaat om familieparticipatie en samenwerking in de zorgdriehoek.

Alvast bedankt voor het invullen van de enquête. Onder de deelnemers verloten we een aantal prijzen.
Rol partner in zorg:  samenwerken
Als familie bent u mede-zorgverlener. De Zijlen hecht veel waarde aan een goede samenwerking met u. Beslissingen worden in samenspraak met u genomen op basis van gelijkwaardigheid. Er is oog en oor voor ieders wensen, verwachtingen en grenzen.

Question Title

* 1. Ervaart u een goede samenwerking tussen De Zijlen en u als partner in zorg?​

Question Title

* 2. Wat is voor u het belangrijkste in de samenwerking tussen u en De Zijlen?

Question Title

* 3. Heeft u opmerkingen over de samenwerking tussen u en de Zijlen?

Rol hulpvrager: ondersteunen
Als familie kunt u soms ook zelf een hulpvraag hebben met betrekking tot de zorg aan uw verwant en de impact daarvan op uw eigen leven. De Zijlen probeert u als familie waar mogelijk zo goed mogelijk te ondersteunen hierbij. Dit doen we door hier aandacht voor te hebben, goed te luisteren en u als familie de ruimte en mogelijkheden te bieden om hierover te praten.

Question Title

* 4. De zorg voor uw verwant kan grote impact hebben op uw eigen leven. Voelt u zich hierin ondersteund door De Zijlen?

Question Title

* 5. Wat is voor u het belangrijkste in de ondersteuning aan u door De Zijlen?

Question Title

* 6. Heeft u opmerkingen over de ondersteuning aan u door De Zijlen?

Rol betrokkene: faciliteren
Een andere rol die de familie vervult, is die van betrokkene. De Zijlen vindt het belangrijk oog te hebben voor en ruimte te bieden aan deze relatie. Dit doen we door rekening te houden met de gewoonten en familie-rituelen en mogelijkheden te bieden om de relatie te onderhouden. Betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Question Title

* 7. Ervaart u dat De Zijlen voldoende ruimte biedt aan de relatie die u heeft met uw verwant?

Question Title

* 8. Wat is voor u het belangrijkste in het bieden van ruimte voor de relatie tussen u en uw verwant door de Zijlen?

Question Title

* 9. Heeft u opmerkingen over de ruimte die De Zijlen biedt aan uw betrokkenheid?

Rol expert: afstemmen
Als familie heeft u een levenslange relatie met uw verwant, waar de zorgprofessional slechts een voorbijganger is. De Zijlen is van mening dat de ervaring en kennis die u heeft over uw verwant een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de zorg en daarmee de kwaliteit van leven. De Zijlen vraagt u actief en regelmatig naar bijvoorbeeld interesses, wensen, behoeften en de levensgeschiedenis van uw verwant en gebruikt deze informatie in de zorg om daarmee zo goed mogelijk bij hem of haar aan te sluiten.

Question Title

* 10. Ervaart u dat uw kennis en ervaring over uw verwant voldoende erkend en gebruikt wordt door De Zijlen?

Question Title

* 11. Wat is voor u het belangrijkste in het afstemmen met u als ervaringsdeskundige door De Zijlen?

Question Title

* 12. Heeft u opmerkingen over het erkennen en gebruiken van uw kennis en ervaring over uw verwant door De Zijlen?

Vragen tot slot

Question Title

* 13. Welk cijfer geeft u de samenwerking van De Zijlen met u als familie?

Question Title

* 14. Welk cijfer geeft u de ondersteuning van De Zijlen aan u als familie?

Question Title

* 15. Welk cijfer geeft u de mate waarin De Zijlen ervaringen van familie inzet in de zorg?

Question Title

* 16. De Zijlen en de CMR willen graag met verwanten verder in gesprek gaan over familieparticipatie.

Wilt u benaderd worden om hierover verder in gesprek te gaan?

Onder de deelnemers van deze enquête willen we een aantal prijzen verloten. Wilt u meedingen voor een prijs? Dan vragen we u uw gegevens hieronder in te vullen. Wilt u dit niet, dan hoeft u de gegevens niet in te vullen. Dan is de enquête anoniem.

Als u bij de vorige vraag heeft aangegeven dat er contact met u kan worden opgenomen voor een gesprek over familieparticipatie, dan vragen we u ook uw gegevens in te vullen. U dingt dan automatisch mee voor een prijs.

Question Title

* 17. Adres

0 van 17 beantwoord
 

T