De VVCM Credit Management Innovation Award is bedoeld voor organisaties die met succes een nieuw product of nieuwe dienst hebben ontwikkeld dat heeft geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in de manier waarop creditmanagement plaatsvindt. De jury is op zoek naar bijzondere, baanbrekende, verrassende initiatieven die een significant, aantoonbaar positief effect hebben gehad op de duurzaamheid en kwaliteit van creditmanagement. Het project moet zijn uitgevoerd in 2023, zodat de resultaten in 2024 waarneembaar zijn.

In 2023 werd in samenwerking met SRCM voor het eerst een Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Dat hoeft niet noodzakelijk (ook) de winnaar te zijn van de VVCM Credit Management Innovation Award, het Accent is voor de genomineerde van wie de innovatie de hoogste bijdrage levert aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek. VVCM en SRCM willen met deze extra bekroning accentueren dat creditmanagement zich niet beperkt tot het incasseren van openstaande vorderingen, maar investeert in duurzame oplossingen en preventie van betalingsachterstanden die passen bij de betaalcapaciteit en mogelijkheden van de debiteur.

Alle organisaties die actief zijn in Nederland kunnen meedoen aan de verkiezing. Inschrijvingen dienen uiterlijk op vrijdag 18 oktober 2024 binnen te zijn. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die drie nominaties zullen toekennen.

De genomineerden hebben tijdens de Credit Expo op donderdag 7 november 2024 in congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch gelegenheid om hun case in maximaal 15 minuten te presenteren. Aan het einde van de dag kiest de jury de winnaar van de VVCM Credit Management Innovation Award n het SRCM Duurzaam Credit Management Accent 2024.

T