* 1. Welke van volgende stellingen zijn van toepassing voor u?

* 2. Welke 3 rubrieken vindt u het interessantst? (één kruisje per kolom)

  Het meest interessant Zeer interessant Interessant
Opiniestuk
Kort nieuws over TTB
Beleid (diepgaand artikel)
Dossier (diepgaand artikel)
Boekenplank
Alles kan beter
Excursies
Interview
Internationaal nieuws
Opgespoord
Het OV in ….
Lijntjes
Wachtzaal

* 3. Welke 3 rubrieken vindt u het minst interessants? (één kruisje per kolom)

  Het minst interessant Zeker niet interessant Niet interessant
Opiniestuk
Kort nieuws over TTB
Beleid (diepgaand artikel)
Dossier (diepgaand artikel)
Boekenplank
Alles kan beter
Excursies
Interview
Internationaal nieuws
Opgespoord
Het OV in ….
Lijntjes
Wachtzaal

* 4. Wat is de ideale lengte voor een diepgaand artikel?

* 5. Wat vindt u van volgende stellingen ?

  Volledig akkoord Akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord
De teksten zijn voor mij vlot leesbaar.
Er wordt in de teksten te veel vakjargon gebruikt.
Er zijn voldoende foto’s.
De lay-out is aantrekkelijk.
Er is te veel aandacht voor de trein.
Er is te veel aandacht voor de bus.
Er is te veel aandacht voor de tram.

* 6. Waar haalt u het meeste informatie over onze vereniging? 

* 7. Heeft u suggesties om de MoMo of de communicatie van TreinTramBus te verbeteren?

* 8. Bent u eventueel bereid om zelf bij te dragen aan de MoMo?

* 9. Wat zou u eventueel willen bijdragen aan de MoMo?

* 10. Geef hieronder uw contactgegevens zodat de redactie u kan contacteren.

T