Informatieformulier

Welkom bij de online vragenlijst van het onderzoek ‘Een taalbeleid voor Bonaire’ [FETC-GW LK: 21-122-01]!

Bonaire heeft een meertalige bevolking. De meerderheid van de bevolking spreekt Papiaments als moedertaal, maar het Nederlands, Engels en Spaans worden ook veel gesproken. Om een taalbeleid te ontwikkelen voor Bonaire is het belangrijk om onderzoek te doen naar het taalgebruik op het eiland en naar de opvattingen van de bevolking over het belang van de verschillende talen, zowel binnen het onderwijs en als daarbuiten.

Deze informatiebrief gaat over onderzoek dat via de Fundashon Akademia Papiamentu in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire wordt uitgevoerd voor de ontwikkeling van een taalbeleid voor Bonaire. Het onderzoeksteam bestaat uit:
1) Prof. dr. Nicholas Faraclas, Universiteit van Puerto Rico.
2) Dr. Ellen-Petra Kester, Universiteit Utrecht.
3) Drs. Eric Mijts, Universiteit van Aruba.

Wij vragen uw medewerking aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst. De vragen zijn opgesteld in Nederlands. Het invullen kost ongeveer 30 minuten van uw tijd.

U heeft zelf geen directe voor- of nadelen van deelname aan dit onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig en er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden, het gaat om uw persoonlijke ervaringen en meningen.

De verzamelde gegevens zijn geheel anoniem. De gegevens van de enquête worden in een elektronisch bestand opgeslagen en tot 10 jaar na publicatie bewaard op een door de Universiteit Utrecht beveiligde server. De gegevens kunnen worden gedeeld met en/of worden hergebruikt door andere wetenschappers om eventueel andere onderzoeksvragen mee te beantwoorden.

De Facultaire Ethische ToetsingsCommissie - Geesteswetenschappen (FETC-GW) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Wanneer u een klacht wilt indienen over de procedure omtrent dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de FETC-GW, e-mail: fetc-gw@uu.nl.
Heeft u een klacht of een vraag over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht (privacy@uu.nl). Deze kan u ook helpen bij het uitoefenen van de rechten die u onder de AVG en de WBP BES heeft. Verder wijzen we u erop dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) en bij de CBP-BES (https://cbpbes.com).

Voor het stellen van vragen en het inwinnen van nadere informatie voor, tijdens en na het onderzoek is het onderzoeksteam bereikbaar via het volgende e-mailadres: idioma@uu.nl

Question Title

* 1. Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming om mijn antwoorden te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

0 van 26 beantwoord
 

T