6 april 2023

Ben je molenaar? Vul dan onderstaand formulier in! De vragen zijn opgesteld door dr. Sophie Elpers, onderzoeker etnologie (Meertens Instituut) en professor "Immaterieel erfgoed en Etnologie" (Universiteit Antwerpen). Zij is verbonden aan het Europees onderzoeksproject Odeuropa, dat zich richt op de betekenis van geur in erfgoed. 

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 1. Wat is je leeftijd

Question Title

* 2. Ben je

Question Title

* 3. Hoe lang ben je molenaar?

Question Title

* 4. Op welk type molen ben je actief?

Question Title

* 5. Zijn er bepaalde geuren die je associeert met molens of het uitvoeren van het molenaarsambacht?

Question Title

* 6. Welke betekenis hebben deze geuren voor jou? Roepen zij bijvoorbeeld bepaalde emoties of bepaalde herinneringen op?

Question Title

* 7. Is het voor het uitvoeren van het molenaarsambacht van belang om goed te kunnen ruiken? Indien ja, waarom? (denk aan de producten, onderdelen van de molen, de omgeving, het weer)

Question Title

* 8. Spelen geuren voor bezoekers van een molen een bepaalde rol? Zo ja, welke?

Question Title

* 9. Speelden geuren en ruiken een rol in jouw opleiding tot molenaar? Indien ja, in hoeverre?

Question Title

* 10. Zouden ruiken en geuren een rol in de opleiding/in het doorgeven van de kennis en vaardingheden naar de volgende generatie moeten spelen? Waarom?

Question Title

* 11. Heb je verder nog opmerkingen?

Question Title

* 12. Privacyverklaring (lees hier)

T