Beste bewoner van De Parken,


Het idee is om begin 2021 als wijk tot een voorkeur voor een alternatief voor aardgas te komen. Een eerste verkenning heeft vijf mogelijke alternatieven opgeleverd. Alternatieven die ook met de gemeente zijn gedeeld. Ze zijn terug te vinden in de Energiespecial

We willen graag uw mening horen.
De initiatiefgroep Duurzame Parken maakt zich sterk voor een goed beslisproces dat begin 2021 moet leiden tot een door de wijk gedragen keuze. Om dit beslisproces goed vorm te geven, organiseren we deze peiling waarin we vier vragen aan u voorleggen. We rekenen erop dat u uw mening wilt geven.

En voor de duidelijkheid: de initiatiefgroep kiest niet het alternatief, dat doen alle bewoners van de wijk gezamenlijk. De initiatiefgroep draagt zorg voor een goed beslisproces.

Noteer alvast in uw agenda.
Eind maart organiseren we weer een informatieavond. Daarin presenteren we de resultaten uit de peiling en het onderzoek uitgevoerd door de HAN-studenten. De uitslag van de peiling zullen we ook op de website van de wijkraad en op www.de-a.nl/deparken plaatsen.
0 van 5 beantwoord
 

T