Digitale transformatie in/bij bestuur en RvC/RvT

Deze survey wordt uitgevoerd door PBLQ in opdracht van Nationaal Register en borduurt voor op een eerdere nulmeting uit 2018. Het doel is inzichtelijk te krijgen hoe boards (besturen/directies, RvC en RvT) van van bedrijven en (semi)publieke organisaties, omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en/of hier de afgelopen jaren veranderingen in zijn opgetreden.  
 
De survey is anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De survey bevat enkele algemene vragen, vragen over de rol van ICT voor uw eigen organisatie, kennis over digitale ontwikkelingen en digitale transformatie. Op het einde van de vragenlijst zijn aparte vragen opgenomen voor respondenten die primair werkzaam zijn als lid van het bestuur of de directie enerzijds en zij die werkzaam zijn als lid van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht anderzijds. U wordt gevraagd hierin een keuze te maken afhankelijk van wat u zelf ziet als uw belangrijkste rol binnen de organisatie. 
 
Mede namens Nationaal Register danken wij u hartelijk voor uw deelname.

T