Defensie en de vier centrales voor Defensiepersoneel hebben op 2 juli 2019 een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt. De GOV|MHB heeft tot 26 juli de tijd om haar leden raad te plegen en tot een besluit te komen over dit resultaat.

U kunt hier online uw stem uitbrengen.

De inhoud van het arbeidsvoorwaardenresultaat vindt u hier:
https://www.prodef.nl/nieuws/601-lees-hier-de-inhoud-van-het-arbeidsvoorwaardenresultaat 

Question Title

* 1. Vul hier uw naam in. Deze zal alleen worden gebruikt om uw lidmaatschap bij de GOV|MHB te verifiëren.

Question Title

* 2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

Question Title

* 3. Breng hier uw stem uit over het huidige arbeidsvoorwaardenresultaat van defensie.

Question Title

* 4. Hoe bent u voorgelicht over het arbeidsvoorwaardenresultaat?

  Ja
Ik ben aanwezig geweest bij een voorlichtingsbijeenkomst van de gezamenlijke bonden
Ik heb mijn informatie van de ProDef-site.
Ik heb de informatie van diverse bronnen op het internet.

Question Title

* 5. De GOV|MHB heeft het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorgelegd en ook uitgelegd waarom. Vindt u dit een juiste beslissing?

T