Om een duidelijk beeld te krijgen hoe er in Horst aan de Maas gedacht wordt over de arbeidsmigranten en hun komst naar Horst aan de Maas heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten een vragenlijst opgesteld voor burgers die in Horst aan de Maas wonen. Welk beeld heeft u van arbeidsmigranten? Wat speelt er zoal bij u in de buurt met betrekking tot arbeidsmigranten? Dat willen wij graag weten.

Question Title

1. Heeft u contact met arbeidsmigranten?

Question Title

2. Houdt u zich wel eens bezig met de komst of het verblijf van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas?

Question Title

3. Indien u regelmatig of vaak contact heeft met arbeidsmigranten, hoe beoordeelt u dat dan?

Question Title

4. Heeft u te maken met arbeidsmigranten in uw buurt/omgeving?

Question Title

5. Indien er bij u in de buurt arbeidsmigranten wonen, heeft u daar dan positieve of negatieve ervaringen mee?

Question Title

6. Onderzoek van de provincie Limburg leert dat de komende jaren het aantal arbeidsmigranten dat naar Horst aan de Maas komt, zal groeien naar zo’n 25% van de bevolking in de gemeente. Heeft deze toename van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas gevolgen volgens u en zo ja, welke?

Question Title

7. Wat is uw mening over het aantal arbeidsmigranten dat in Horst aan de Maas verblijft?

Question Title

8. Wat vindt u ervan als er in Horst aan de Maas (zowel binnen de kernen als in het buitengebied) normen gehanteerd worden die er voor zorgen dat er een gelijke spreiding van arbeidsmigranten plaatsvindt op straat-, buurt- en dorpsniveau?

Question Title

9. Heeft u het idee dat arbeidsmigranten in Horst aan de Maas uitgebuit worden/slecht behandeld worden?

Question Title

10. Stelt u prijs op een verslag van de resultaten van dit onderzoek?

0 van 10 beantwoord
 

T