Screen Reader Mode Icon
In het kader van duurzaam omspringen met goederen, milieu en mens, houdt Febelsafe een korte enquête (9 vragen) bij bedrijven rond de doeltreffendheid van papieren instructies van de fabrikant (= gebruiksaanwijzingen) bij PBM die met het product moeten worden meegeleverd.

Question Title

* 1. Wat is de grootte van uw organisatie?

Question Title

* 2. Indien de informatie van de instructies van de fabrikant enkel elektronisch (bijvoorbeeld via een QR-code of via een weblink van de fabrikant) beschikbaar zou zijn en niet op papier, zou u dit ervaren als:

Question Title

* 3. Worden de geleverde instructies van de fabrikant gezien als een nuttig instrument voor de uiteindelijke drager van het PBM?

Question Title

* 4. Is het nodig dat de papieren instructies van de fabrikant bij iedere levering wordt bijgevoegd ?

Question Title

* 5. Is het nodig dat de papieren instructies van de fabrikant aanwezig zijn indien de minimale informatie op de verpakking en/of het productlabel aanwezig is?

Question Title

* 6. Zou de effectieve drager van het PBM de instructies van de fabrikant sneller doornemen indien er slechts een verkorte versie - van de instructies van de fabrikant aanwezig is - met daarin enkel de informatie die voor hem/haar noodzakelijk is.

Question Title

* 7. Wat is volgens u de verhouding tussen het aantal gelezen en ongelezen instructies van de fabrikant in uw organisatie?

Question Title

* 8. Hoeveel kg papierafval/week is afkomstig van weggeworpen instructies van de fabrikant van PBM’s in uw organisatie?

Question Title

* 9. Waar, in welk(e) land(en) worden uw PBM inzet?

Question Title

* 10. Gegevens van uw bedrijf (optioneel):

Question Title

* 11. Mijn mailadres (optioneel) - zo kunnen wij u een samenvatting van de resultaten bezorgen

0 van 11 beantwoord
 

T