In het kader van duurzaam omspringen met goederen, milieu en mens, houdt Febelsafe een korte enquête (9 vragen) bij bedrijven rond de doeltreffendheid van papieren instructies van de fabrikant (= gebruiksaanwijzingen) bij PBM die met het product moeten worden meegeleverd.

Question Title

* 1. Wat is de grootte van uw organisatie?

Question Title

* 2. Indien de informatie van de instructies van de fabrikant enkel elektronisch (bijvoorbeeld via een QR-code of via een weblink van de fabrikant) beschikbaar zou zijn en niet op papier, zou u dit ervaren als:

Question Title

* 3. Worden de geleverde instructies van de fabrikant gezien als een nuttig instrument voor de uiteindelijke drager van het PBM?

Question Title

* 4. Is het nodig dat de papieren instructies van de fabrikant bij iedere levering wordt bijgevoegd ?

Question Title

* 5. Is het nodig dat de papieren instructies van de fabrikant aanwezig zijn indien de minimale informatie op de verpakking en/of het productlabel aanwezig is?

Question Title

* 6. Zou de effectieve drager van het PBM de instructies van de fabrikant sneller doornemen indien er slechts een verkorte versie - van de instructies van de fabrikant aanwezig is - met daarin enkel de informatie die voor hem/haar noodzakelijk is.

Question Title

* 7. Wat is volgens u de verhouding tussen het aantal gelezen en ongelezen instructies van de fabrikant in uw organisatie?

Question Title

* 8. Hoeveel kg papierafval/week is afkomstig van weggeworpen instructies van de fabrikant van PBM’s in uw organisatie?

Question Title

* 9. Waar, in welk(e) land(en) worden uw PBM inzet?

Question Title

* 10. Gegevens van uw bedrijf (optioneel):

Question Title

* 11. Mijn mailadres (optioneel) - zo kunnen wij u een samenvatting van de resultaten bezorgen

0 van 11 beantwoord
 

T