Question Title

Afbeelding
In januari en februari 2020 hebben wij (gemeente IJsselstein) onze inwoners gevraagd welke speelplekken zij op korte termijn willen verbeteren met welke speelbehoefte. Met de wensen die zijn opgehaald, zijn tekeningen gemaakt en is het aanbestedingstraject opgestart. In elk van de vier wijken worden op een paar plekken nieuwe speeltoestellen geplaatst. De plekken en de keuze van speeltoestellen zijn de resultaten uit de enquête en bewonersavonden van januari en februari.

Wij weten nu wat onze inwoners van de buitenspeelruimte in IJsselstein vinden, wat de belangrijkste speelplekken in de wijk zijn en welke speelvormen (soort speeltoestellen) de voorkeur hebben. Maar, wat voor speelplekken wil men in de wijk. Is dat een grotere speelplek in de buurt waar veel kinderen en hun (groot)ouders elkaar kunnen ontmoeten? Of zijn dat juist kleinere speelplekjes om de hoek zoals nu, met beperkt speelaanbod?
 
Wij hebben geen onbeperkte middelen, dus is het belangrijk om te weten welke keuze de voorkeur heeft. Sobere en doelmatige speelplekken, een nieuw ingericht netwerk van moderne buurtspeelplekken of juist veel kleinere speelplekken op korte afstand van de huizen.
 
Bureau Speelplan heeft voor ons onderzoek gedaan naar de buitenspeelruimte in IJsselstein. Uit dit onderzoek komen vier scenario’s naar voren die de inrichting van de speelruimte en het nieuwe speelruimtebeleid bepalen. Bij de scenario’s is gekeken naar hoe de speelruimte nu is verdeeld, de demografische ontwikkeling (zoals het aantal kinderen) in IJsselstein, financiële middelen, de huidige staat van de speelruimte, de vraag vanuit bewoners en de wijze waarop buiten wordt gespeeld.

Om nieuw speelruimtebeleid op te kunnen stellen willen we weten welk scenario de voorkeur heeft van onze inwoners. Wij zijn benieuwd naar jouw mening en voorkeur.

Denk je met ons mee en vul je de enquête in?
Je kunt de enquête invullen tot en met maandag 6 juli a.s. 


Na de laatste vraag informeren wij je wat er met jouw antwoorden en met de resultaten gaat gebeuren. Je vindt alle informatie over buitenspelen in Ijsselstein op onze website: www.ijsselstein.nl/buitenspelen
0 van 8 beantwoord
 

T