Wat fijn dat u wilt deelnemen aan het klanttevredenheidsonderzoek van Nutricia Medische Voedingsservice (MVS).

Met behulp van dit onderzoek willen we inzicht krijgen in uw ervaringen en verwachtingen van deze service en waar mogelijk verbeteren. Het invullen van de vragenlijst zal circa 5 minuten duren. Uw deelname is geheel anoniem.

Wij willen u alvast bedanken voor uw deelname. Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via medischevoeding@nutricia.com of telefonisch: 0800 022 33 22 (gratis en bereikbaar van 8:30 – 17.00 uur).

Question Title

* 1. Wat is uw functie?

Question Title

* 2. Op welke manieren heeft u contact met Nutricia? (meerdere keuzes mogelijk)

Question Title

* 3. Bent u bekend met Nutricia Medische Voedingsservice (hierna te noemen MVS)

T