Deze enquête kadert in een onderzoek dat het agentschap Onroerend Erfgoed voert in 2020-2021 naar de erfgoedwaarde van traditionele windmolens in Vlaanderen.

Graag ontvingen we een antwoord op alle 18 vragen, maar ook indien je maar een deel van de vragen beantwoordt, wordt jouw bijdrage gewaardeerd. De drie verplichte vragen zijn met een sterretje aangeduid.

Alvast bedankt! 

Question Title

* 1. Welke omschrijving past best bij jou?

Question Title

* 2. Wat maakt een traditionele windmolen voor jou de moeite waard om te bezoeken?

  onbelangrijk meerwaarde absolute voorwaarde
de molen is in de buurt (eigen gemeente)
de molen bevindt zich in een gemeente of streek die nog rijk is aan windmolens
er is 'randanimatie' (vb. werkende bakoven, rosmolen,...)
er is horeca aanwezig
de windmolen maalt
er is een mogelijkheid om producten (bloem,...) te kopen
de molenwieken draaien
de molen kan binnen bezocht worden
andere (zie volgende vraag)

Question Title

* 3. Indien je "andere" aanduidde bij de vorige vraag, kan je dit hier verduidelijken.

Question Title

* 4. Vormen traditionele windmolens in Vlaanderen volgens jou waardevol erfgoed?

Question Title

* 5. Indien je ja antwoordde bij de vorige vraag, kan je dit hier motiveren. Maximum 5 antwoorden mogen aangeduid worden.

Question Title

* 6. Indien je "andere" aanduidde bij de vorige vraag, kan je dit hier verduidelijken.

Question Title

* 7. Hoe belangrijk is een traditioneel landschap (zoals bewaarde open bouwlanden) voor de erfgoedwaarde en beleving van een windmolen?

Question Title

* 8. Hoe belangrijk is de aanwezigheid van omgevende elementen (zoals de molenaarswoning, mechanische maalderij, rosmolen,…) voor de erfgoedwaarde van een windmolen?

Question Title

* 9. Wat is de invloed van aanpassingen uit de periode 1850-1950 (zoals motorisering of wiekverbeteringen) op de erfgoedwaarde van een windmolen?

Question Title

* 10. Houten windmolens werden vroeger af en toe verplaatst om economische redenen of om de windvang te verbeteren. Kan dat ook vandaag voor windmolens met erfgoedwaarde en zo ja, onder welke voorwaarden? In geval van "ja, maar" mogen verschillende antwoorden aangeduid worden.

Question Title

* 11. Indien je "ja, maar enkel onder een andere voorwaarde" aanduidde bij de vorige vraag, kan je dat hier verduidelijken.

Question Title

* 12. Om de windvang van molens te verbeteren bij toenemende bebouwing of bebossing van de omgeving kan er voor gekozen worden om de molen op te hogen (door de aanleg of het verhogen van een molenberg) of om wiekverbeteringen aan te brengen. Kan dit volgens jou zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde en zo ja, enkel onder bepaalde voorwaarden?

Question Title

* 13. Indien je "ja, onder voorwaarden" aanduidde bij de vorige vraag, kan je dit hier verduidelijken.

Question Title

* 14. Windvang is cruciaal voor werkende windmolens. Voor de meeste molens impliceert dit een bouwverbod in een straal van 100 meter rond de molen en beperkingen qua bouwhoogte in een straal van 400 meter rond de molen. Welke stelling geeft best jouw mening weer?

Question Title

* 15. Wat dient bij een maalvaardige restauratie van een windmolen voorop te staan?

Question Title

* 16. Mag een windmolen met erfgoedwaarde herbestemd worden (bijvoorbeeld als horeca of privéwoning)? Verschillende antwoorden mogen aangeduid worden.

Question Title

* 17. Indien je "ja, op een andere voorwaarde" aanduidde bij de vorige vraag, kan je dit hier verduidelijken.

Question Title

* 18. Waar zou jij het budget voor windmolenerfgoed prioritair aan besteden? Maximum 4 antwoorden mogen aangeduid worden.

0 van 18 beantwoord
 

T