Door de teruglopende kerkbezoeken in de RK St. Werenfriduskerk in Westervoort heeft het bestuur van de RK Parochie St. Willibrordus besloten om de kerk te sluiten. Het voornemen is om per 1 januari 2021 geen erediensten meer te organiseren in deze kerk. Ook de Protestantse Werenfriedkerk (historische dorpskerk) heeft te maken met teruglopende kerkbezoeken.

Hoe ziet de toekomst van deze kerken in Westervoort eruit? In opdracht van de gemeente Westervoort gaan wij op zoek naar mogelijke scenario’s. Wij horen daar graag uw mening over. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. 

Wat vindt u belangrijk aan de kerken in Westervoort? Welke functie moet de RK St. Werenfriduskerk krijgen als deze leeg komt te staan? En welke functies zijn mogelijk in de Protestantse Werenfriedkerk (historische dorpskerk), naast de erediensten?

Question Title

* 1. Heeft u een idee over nieuwe activiteiten die in de kerkgebouwen georganiseerd zouden moeten worden?

T