Vragenlijst Kindvriendelijk Glabbeek

Lees dit eerst. Dan kan je de vragenlijst sneller invullen.

Door middel van deze vragenlijst willen we weten hoe jij de kind- en jeugdvriendelijkheid van de gemeente beoordeelt. Het resultaat komt aan bod in gesprekken die we later plannen met kinderen en jongeren uit de gemeente, met gemeentediensten en andere belanghebbenden. De resultaten van de vragenlijst en de gesprekken moeten mee zorgen voor een meer kind- en jeugdvriendelijke gemeente.

Als we spreken over kinderen en jongeren, gaat het over alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Hoe vul je de vragenlijst in?

• Deze vragenlijst is verdeeld in 9 thema’s.
1. Welzijn en gezondheid
2. Wonen
3. Veiligheid
4. Onderwijs en scholen
5. Vrije tijd (spel, sport, cultuur en recreatie)
6. Mobiliteit en verkeer
7. Milieu
8. Publieke ruimte
9. Participatie en actorschap van kinderen en jongeren

• Je kan een stelling beantwoorden door te kiezen op een waardeschaal:
1. Helemaal niet akkoord
2. Eerder niet akkoord
3. Eerder akkoord
4. Helemaal akkoord

Op het einde van elk thema, kan je opmerkingen of aanvullingen schrijven over iets wat nog niet aan bod kwam.

Het is niet verplicht alles in te vullen. Vul enkel in wat je weet, waarmee je vertrouwd bent. Je kan ook een thema overslaan.

Benieuwd naar de invulling van ‘kind- en jeugdvriendelijkheid’ of wil je meer weten over kindvriendelijke steden en gemeenten? Surf eens naar www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be.

T