Welkom bij deze vragenlijst

In de langdurige zorg voor ouderen en voor volwassen met een verstandelijke beperking komen slikproblemen veel voor. De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument dat zorgverleners en cliënten kan ondersteunen in de zorg rondom ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in de langdurige zorg met (risico op) slikproblemen. Een kwaliteitsinstrument beschrijft wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. Dit kunnen diverse documenten zijn, zoals een richtlijn, handreiking of kwaliteitsstandaard.

Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument is het inventariseren van actuele problemen, oftewel knelpunten, die ervaren worden in de praktijk. Eén van de manieren waarop we dat doen is het versturen van deze vragenlijst. Om een goed beeld te krijgen van knelpunten rondom de zorg bij slikproblemen bij ouderen en bij mensen met een verstandelijke beperking in de langdurige zorg, vragen we u om zowel de knelpunten te noemen waar u zelf tegenaan loopt, als de knelpunten waarvan u weet dat anderen in uw (werk)omgeving tegenaan lopen. Dit kunnen collega’s van dezelfde beroepsgroep zijn, collega’s van andere beroepsgroepen of patiënten, cliënten, of mantelzorgers die u vertegenwoordigt.  

De vragen zijn verdeeld over verschillende aandachtsgebieden waarbij knelpunten ervaren kunnen worden.  Als u het gevoel heeft dat er knelpunten zijn die u niet bij de verschillende aandachtsgebieden kwijt kunt, dan is er aan het einde van de vragenlijst de mogelijkheid om deze knelpunten alsnog in te vullen.  

Question Title

* Vanuit welke positie vult u deze vragenlijst in?

T