Deze monitor staat tot midden september online!

Ervaar jij op je werk problemen in verband met onderbezetting tijdens de vakantieperiode?

Meld het ons! Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 inventariseert de klachten over onderbezetting en gaat als daar aanleiding voor is het gesprek aan met politici en werkgevers.

Een verhoogde werkdruk door een tekort aan personeel in de vakantieperiode gaat immers ten koste van jou, je collega’s en je patiënten/cliënten.

Jouw reactie wordt strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

* 1. In welke sector werk je?

* 2. In welke regio werk je?

* 3. Ervaar jij op je werk problemen in verband met onderbezetting tijdens de vakantieperiode?
Kun je je reactie kort toelichten?

* 4. Weet jij een goede oplossing om de bezetting in de zorg tijdens de vakantieperiode goed te regelen?

* 5. Ben je NU'91 lid?

* 6. Wil je naar aanleiding van jouw reactie contact met het NU'91 Serviceloket? Laat dan hier je naam en telefoonnummer achter.
Voorwaarde is wel dat je NU'91 lid bent.

Dank voor je melding. Eind september maken we de uitslag van deze monitor bekend via nu91.nl en Zorg anno NU!

T