• Français
  • Nederlands

Welkom bij de Freelancersenquête 2023

Hartelijk dank voor je deelname aan deze enquête. Jouw feedback is belangrijk. 

Samen met BESA en ACC willen we onderzoeken hoe de dagtarieven van de Belgische freelancers in de eventsector - en bij uitbreiding de ruimere communicatiesector - dit jaar evolueren.

In 2022 werd op vraag van de eventfreelancers aangesloten bij BESA een eerste keer gepolst naar de dagtarieven die de Belgische eventfreelancers hanteren en hoe die dagprijzen waren geëvolueerd na corona. ACC bevroeg ook reeds enkele jaren hun leden. 

Op die manier krijgen we inzicht in de evolutie van de tarieven op sectorniveau en tegelijkertijd krijgen freelancers en aankopers een benchmarking ter beschikking.

Daarom polsen we in deze jaarlijkse freelancersenquête opnieuw naar de dagtarieven van de Belgische (event)freelancers en hoe de huidige economische context deze tarieven beïnvloedt. 

De enquête is anoniem. Ze duurt ongeveer 10 minuten.


 

Question Title

Afbeelding

T