Doe mee aan het eerste webinar kennisdeling challenges en hackathons in het MBO

Maandag 11 oktober, 15.30 – 17.00 uur

Of het nu gaat om voedselveiligheid of fast fashion, het herstel van de biodiversiteit of kringlooplandbouw, waarde gedreven zorg en zelfregie voor ouderen, de energietransitie of klimaatadaptief bouwen, en gezonde leefstijl; het zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen die om duurzame oplossingen vragen. 

Duurzaamheid vraagt om andere, vooral hybride en co-creatieve vormen van onderwijs waarbij de student een actieve rol heeft, de docent nieuwe rollen ontdekt en de samenleving de leeromgeving is. Hoe doe je dat? Die vraag kan je heel groots aanvliegen, maar willen we in eerste instantie verkennen via een werkvorm die al die elementen in zich draagt zoals hackathons, challenges en ‘real life learning projects’. Binnen deze leervormen werken jongeren in teams aan een maatschappelijk relevante uitdaging, zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals. Wat zijn de do’s en dont’s wanneer je deze leervorm organiseert? Hoe vind je geschikte thema’s, vraagstukken en opdrachten? Hoe koppel je het aan kwalificatiedossiers? Hoe maak je het leren zichtbaar? Hoe begeleid je studenten succesvol? MBO voor Morgen organiseert i.s.m. SMART Circulair en Coöperatie DOON een serie kennissessies over deze onderwerpen. Graag horen we via dit formulier welke onderwerpen je in deze sessies graag met anderen wilt leren. Op basis van deze inventarisatie kiezen we de thema’s voor de eerste, en volgende sessies.

De eerste sessie vindt plaats op maandag 11 oktober van 15.30-17.00 uur via ZOOM. Deelname is gratis. Deze eerste sessie is bedoeld voor docenten, projectleiders, beleidsmedewerkers en duurzaamheidscoördinatoren.

Aanmelden kan simpel via dit formulier of stuur een email na het invullen aan roos@lerenvoormorgen.org 
0 van 11 beantwoord
 

T