S.v.p. invullen!

Question Title

* Uit onze peiling van begin dit jaar, over het belang van een cao blijkt dat 90% van de respondenten de jaarlijkse loonsverhoging belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Corona maakt onzeker over de situatie van het bedrijf. Hoe denk je nu over een loonsverhoging?

Question Title

* De huidige cao heeft een looptijd tot 1 juli 2020. Wat vind jij belangrijk om te veranderen/verbeteren in de cao? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Het is 'coronatijd'. Is dit wel het moment om cao-verbetervoorstellen te doen?

Question Title

* Heb je nog aanvullende opmerkingen voor  het cao-overleg?

Question Title

* De huidige cao bij NEP geldt voor de medewerkers van Broadcast. De FNV wil graag dat meer collega's van NEP, bijvoorbeeld ENG en Post, ook onder de cao gaan vallen. Op die manier geldt voor iedereen éénzelfde pakket arbeidsvoorwaarden. Vind je dat een goed idee?

Question Title

* Doelstelling van de FNV campagne op het Mediapark is onder andere dat bij facilitaire AV bedrijven geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Hiervoor is het belangrijk dat één cao geldt voor meerdere bedrijven; een branche-cao. Wat vind jij?

Question Title

* We hebben je gegevens nodig voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld. FNV-leden ontvangen de uitkomst van dit onderzoek.

Question Title

* Lid van de FNV

T