Screen Reader Mode Icon

Introductie

2,5 miljoen Nederlanders stellen vanwege schaamte wel eens hun artsenbezoek uit, zelfs wanneer de gezondheidsklachten aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van leven. Met deze vragenlijst wil ik graag meer te weten komen over uw ervaringen met betrekking tot het schaamte-obstakel. Door uw ervaringen te delen, kom ik er wellicht achter hoe mensen beter geholpen kunnen worden bij het overwinnen van deze schaamte. Hierdoor zullen patiënten eerder de juiste behandeling krijgen. Alle informatie die u verstrekt, zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en uw privacy zal te allen tijde worden gerespecteerd. De vragenlijst bestaat uit 31 korte meerkeuzevragen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 8-10 minuten duren. Hartelijk dank voor uw tijd en bijdrage aan dit onderzoek.
0 van 32 beantwoord
 

T